KLEIN PROFIJT

Klein Profijt is een veldkers-ooibos waarin de invloed van eb en vloed nog te merken is.

Dit zoetwatergetijdengebied is gelegen langs de Oude Maas ten zuiden van Rhoon en wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap.

De Oude Maas is de enige resterende zoetwatergetijdenrivier in de delta van Rijn en Maas. Bij vloed dringt het zoet rivierwater via kreekjes en geulen binnen en bij eb stroomt het gebied weer leeg. Een waas van rivierslib en plantenresten blijven na iedere vloed achter in de gorzen en het ruige bos.