LICHT

Zonder licht is er geen fotografie. In technisch opzicht (zonder licht kan de sensor niets registeren) maar ook in artistiek opzicht. Naast ondersteunende factor is licht in deze opdracht zelfs het hoofdonderwerp van je foto. Kijk om je heen en fotografeer Het Licht.

Maak daarbij gebruik van de technische mogelijkheden die je camera daarbij biedt. Maar vergeet niet goed na te bewerken.