BERUSTING

Overgave is berusten in, toegeven aan, uit handen geven of jezelf overgeven aan. Een vorm van loslaten, aanvaarding, onderwerping wellicht of het opgeven van de strijd. Berusting is moeilijk in een paar volzinnen uit te drukken. Het kan zijn dat er strijd vooraf gegaan is aan de overgave. Jezelf overgeven is soms stoppen met de strijd. Het is altijd berusten in de situatie. In sommige gevallen is het ook toevertrouwen aan een ander. Overgave en berusting speelt op heel veel terreinen zowel in praktische zin als ook in de meest existentiële levenszin. De opdracht: “fotografeer berusting”.